Secret (Bu neng shuo de. mi mi)

|
Secret (Bu neng shuo de. mi mi)
Terdsak Janpan y Jay Chou
200701. Opening
02. Bike (jiao ta che)
03. Morning Exercise (zao cao)
04. Tam Shui Seaside (dan shui hai bian)
05. Piano Battle (dou qin)
06. Jay And Rain's Piano Duet (xiang lun xiao yu si shou lian tan)
07. Ride With Me
08. Father And Son (fu yu zi)
09. Lover's Tears (qing ren de yan lei)
10. First Kiss
11. Girl, Don't Cry For Me (nü hai bie wei wo ku qi)
12. Teru Teru Bozu (qing tian wa wa)
13. Ah Lang And Ah Bao (a lang yu a bao)
14. Dance With Father (yu fu gong wu)
15. Lu Xiao Yu
16. The Swan
17. Flash Back
18. Secret (Slow Version)
19. Angel
20. Xiao Yu Uses The Tip-Ex 1 (xiao yu xie li ke bai Ⅰ)
21. Xiao Yu Uses The Tip-Ex 2 (xiao yu xie li ke bai Ⅱ)
22. Secret (Long and Fast Version)
23. Piano Room (qin fang)
24. Ending
25. Secret (bu neng shuo de mi mi)


Más información del film


Secret (Bu neng shuo de. mi mi)


No hay comentarios: